Solicitarea informațiilor de interes public

II.1. Solicitare informatii. Legislatie

II.1.1. Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr.544/2001

  • Cristian Loiso tel.:0736 389 108

II.1.2 Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001 (.pdf, .doc, anexat prezentului, publicat separat)

II.1.3 Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal):

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei. Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul instituţiei pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale normelor metodologice.

Dacă, după cercetarea administrativă, reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat. 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la Secţia de Contencios Administrativ a Tribunalului Iasi sau a Tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

  • Formular reclamatie administrativa 1 –  refuz trimitere informatii (pdf, doc)
  • Formular reclamatie administrativa 2  – netrimitere in termenul legal (pdf, doc) 

II.1.4. Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie (aprobata de Consiliul Administrativ – anexat prezentului, publicat separat)

II.1.5. Rapoartele de aplicare a Legii 544/2001 (.pdf – anexat prezentului, publicat separat)

Trei premii UNITER pentru spectacolul Teatru Național Iași, "Antologia dispariției", în regia lui Radu Afrim.