Declarații de avere și de interese

Programul anual al achizitiilor publice (.pdf – anexat prezentului, publicat separat) Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro (.pdf – anexat prezentului, publicat separat)  Contractele cu valoare de peste 5000 de euro (lista)

Achiziții publice

Programul anual al achizitiilor publice (.pdf – anexat prezentului, publicat separat) Centralizatorul achizitiilor publice si contractele cu valoare de peste 5000 de euro (.pdf – anexat prezentului, publicat separat)

Sursele financiare, bugetul, bilanțul contabil și drepturile salariale

Buget pe surse financiare (BVC – anexat prezentului, publicat separat) Situatia platilor (executia bugetara – anexat prezentului, publicat separat) Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative : Lista cu functiile existente in aparatul propriu (.pdf – anexat prezentului, publicat separat)

Solicitarea informațiilor de interes public

II.1. Solicitare informatii. Legislatie II.1.1. Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr.544/2001 II.1.2 Formular pentru solicitare in baza Legii nr.544/2001 (.pdf, .doc, anexat prezentului, publicat separat) II.1.3 Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal): În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind […]